ReadyPlanet.com
dot dot
bulletการเรียนดนตรีของเด็กกับผู้ใหญ่แตกต่างกันอย่างไร ?
bulletเริ่มเรียนขิม ตอนเป็นผู้ใหญ่ จะเล่นได้หรือ ?
bulletดนตรีช่วยแก้ปัญหาเด็กสมาธิสั้นได้จริงหรือ ?
bulletหลักการสอนของครูเก่งเป็นอย่างไร?
bulletคอร์สเรียนขิมสำหรับเด็กพิเศษ (ดนตรีบำบัด)
bulletตัวอย่างเด็กพิเศษ ที่มาเรียนขิมกับครูเก่ง ในคอร์สดนตรีบำบัด
bulletตัวอย่าง นักเรียนที่เริ่มเรียนตั้งแต่วัยเด็กเล็ก เพื่อพัฒนาช่วงสมาธิ อีคิว ปรับพฤติกรรม อารมณ์ และพัฒนาสมองด้านความจำ
bulletตัวอย่างผู้ใหญ่ที่สนใจเรียนขิม และสามารถเล่นขิมได้เป็นอย่างดี เพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้ผู้ที่ชอบในเสียงขิมทั้งหลาย
bulletผลงานนักเรียนที่ผ่านการประกวด และใช้ความสามารถพิเศษด้านดนตรีไทย สอบเข้าสถาบันต่างๆ
bulletโครงการเยาวชนไทยเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทยยังต่างแดน ณ ประเทศเยอรมันนี ครั้งที่ 2
bulletโครงการเยาวชนเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทยในต่างแดน ครั้งที่ 1 ณ เยอรมนี
bulletบรรเลงดนตรีไทยรับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี
bulletพิธีมอบเกียรติบัตร และการแสดงผลงาน ครั้งที่ 5
bulletพิธีมอบเกียรติบัตร และการแสดงผลงาน ครั้งที่ 4
bulletพิธีมอบเกียรติบัติและงานแสดงผลงาน ครั้งที่ 2
bulletพิธีมอบเกียรติบัติและงานแสดงผลงาน ครั้งที่ 1
bulletแสดงงานครบรอบ 113 ปีมีนบุรี
bulletแสดงงานครบรอบ 112 ปี มีนบุรี
bulletแสดงงานครบรอบ 111 ปีมีนบุรี
bulletออกรายการ Morning Kids
bulletออกรายการ แก๊งซ่าท้าโชว์ ช่อง 9
bulletออกรายการ Morning Kids ถวายพระพรวันพ่อ
bulletออกรายการ ผู้หญิง by นุสบา โดยน้องช่อแก้ว เด็กพิเศษ
bulletออกรายการ LIGHTNING TALK กับ สายสวรรค์ ขยันยิ่ง โดยน้องช่อแก้ว เด็กพิเศษ
bulletแสดงงานสงกรานต์ ณ ห้างแฟชั่นไอส์แลนด์
bulletแสดงงานสงกรานต์หรรษา ณ ศูนย์การค้า Fashion Island
bulletแสดงงานวันเด็ก 2555 ณ มหาวิทลัยเกษตรศาสตร์
bulletแสดงในพิธีเปิดงานวันเด็ก ช่อง 11 กรมประชาสัมพันธ์
bulletแสดงงานวันเด็ก ช่อง Thai PBS ปี 2558
bulletแสดงนอกสถานที่ ณ พิพิธภัณฑ์เด็ก กทม.
bulletบรรเลงดนตรี ในงานไหว้ครูดนตรีไทย มศว.
bulletบรรเลงดนตรีถวายพระสงฆ์ ณ วัดสัมมาชัญญาวาส
bulletบรรเลงดนตรี ในงานฉลองครบรอบ 1 ปี สภาวัฒนธรรมไทย-จีน และส่งเสริมความสัมพันธ์
bulletงานดนตรีในบ้าน
bulletกิจกรรมทัศนศึกษาเพื่อสิ่งแวดล้อม ณ วังน้ำเขียว กับ ครูเก่ง
bulletภาพบรรยากาศงานปีใหม่ 2552
bulletรวมภาพกิจกรรมท่องเที่ยวช่วงปิดเทอม ของครูเก่งและลูกศิษย์
bulletรวบรวมความรู้สึกของสมาชิกในบ้าน ที่มาเรียนดนตรีไทยในบ้านเก่งขิม
bulletภาพบรรยากาศในห้องอัดเสียง
bulletรับบรรเลงดนตรีไทย และแสดงนาฎศิลป์ไทย วงกลองยาว เดี่ยว หรือวงเล็กๆ ในงานมงคลต่างๆ เช่น งานแต่งงาน งานทำบุญขึ้นบ้านใหม่ งานเลี้ยงฉลอง ฯลฯ รายละเอียดต่างๆ ขึ้นอยู่กับความต้องการของเจ้าของงาน
ข้อมูลเพิ่มเติมใน facebook ของบ้านเก่งขิม
มารู้จัก โรงเรียนดนตรีบ้านเก่งขิม กันเถอะ

 

 

 

  โดย.....ครูเก่ง

"เรียนขิมคู่ความเป็นไทย

งามพร้อมในมารยาท-กิริยา

พัฒนาสมาธิ อีคิวและความจำ"

 

              

                     

               โรงเรียนดนตรีบ้านเก่งขิม เป็นโรงเรียนเฉพาะทางด้านดนตรีไทย เปิดสอนขิมโดยเฉพาะ เน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้พื้นฐานของการเล่นขิมที่ถูกวิธีทั้งทางทฤษฎีและปฏิบัติ โดยครูเก่ง (สุรีรัตนา ศรีรัตนฆร) ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านขิมโดยเฉพาะเปิดกว้างสำหรับบุคคลทุกเพศทุกวัย รับสมัครผู้เรียนตั้งแต่อายุ 4 ขวบ - 80 ปี  โดยสอนขิมตั้งแต่ระดับพื้นฐาน ตั้งแต่การนั่งที่ถูกวิธี การจับไม้ขิมที่ถูกต้อง การใช้มือ เทคนิคการจำตัวโน้ตขิมให้ง่ายต่อความเข้าใจ การกรอ การสะบัด การขยี้ และเทคนิคการบรรเลงขิมขั้นสูง เช่น เพลงเดี่ยว หรือเพลงทยอย ฯลฯ  รับประกันคุณภาพการสอน ด้วยบรรยากาศการเรียนที่เป็นกันเอง วิธีการสอนเข้าใจง่าย เรียนเป็นเร็ว สอนตามจุดประสงค์ของผู้เรียน (เพื่อใช้ผ่อนคลายความเครียด เพื่อใช้สอบทุน เพื่อใช้ดนตรีไทยเป็นความสามารถพิเศษในการประกวด สอบเข้า  หรือใช้เพื่อเผยแพร่ดนตรีไทยยังต่างประเทศ  ฯลฯ)             

 

             บ้านเก่งขิม นอกจากจะเป็นโรงเรียนดนตรีไทยที่เฉพาะทางด้านขิมแล้ว  ยังมีความโดดเด่นในด้านการสอนดนตรีเพื่อพัฒนา EQ และเพิ่มสมาธิแก่ให้เด็กที่มีความสนใจสั้น เนื่องจากครูเก่งจบการศึกษาระดับปริญญาโทด้านเด็กพิเศษ วิธีสอนที่ใช้จึงเป็นวิธีสอนที่เน้นหลักจิตวิทยาในการสอน  มีทฤษฎีและงานวิจัยรองรับอย่างชัดเจน  เน้นการใช้ดนตรีเพื่อช่วยเด็กในด้านต่างๆ อีกทั้งยังใช้ดนตรีเพื่อปรับพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์บางประการโดยการใช้ทฤษฎีดนตรีบำบัด ซึ่งมีคอร์สที่ตรงตามความต้องการของผู้เรียน  ทั้งเรียนเป็นกลุ่มและเรียนตัวต่อตัว

 

            บ้านเก่งขิม เป็นบ้านแห่งเสียงขิม ที่อบอุ่นไปด้วยบรรยากาศของความเป็นพี่น้องของนักเรียนทุกคน  เนื่องจากครูเก่งจะเน้นสอนเด็กโดยใช้ดนตรี  ไม่ใช่สอนให้เด็กเล่นดนตรีได้เพียงเท่านั้น ดังนั้นนักเรียนของบ้านเก่งขิม จึงมาเรียนขิมด้วยความสุข  นักเรียนจะได้รับการบ่มเพาะบุคลิกภาพที่เรียบร้อย อ่อนน้อม เป็นมิตรต่อผู้อื่น  และสิ่งสำคัญที่สุดในการสอนขิมของครูเก่ง คือ นักเรียนทุกคนต้องมีคุณธรรม เป็นทั้งคนเก่งและคนดี เพื่อเป็นกำลังในการพัฒนาสังคมไทยต่อไป

 

......แล้วคุณจะรู้ว่า การเล่นขิม ไม่ยากอย่างที่คิด ........

 

"....บ้านเก่งขิม....

เป็นบ้านแห่งเสียงขิม เสียงดนตรีไทย ที่อบอุ่น เป็นกันเอง

อบอวลไปด้วยความอบอุ่น 

เป็นครอบครัวคนรักขิมที่หลากหลายช่วงอายุ อาชีพ ประสบการณ์

แต่มีความรักในเสียงขิม และพร้อมต้อนรับสมาชิกใหม่เสมอ......

 

"มาร่วมสานฝันด้วยเสียงขิม และธำรงไว้ซึ่งศิลปวัฒนธรรมประจำชาติกันนะคะ"


 

"เรียนขิมคู่ความเป็นไทย งามพร้อมในมารยาท-กิริยา พัฒนาสมาธิ อีคิวและความจำ"

 

กวาง กมลชนก,เก่ง,ครูเก่ง,ขิม,บ้านเก่งขิม

               ลูกศิษย์กิตติมศักดิ์ของครูเก่ง

คุณกวาง กมลชนก เขมะโยธิน

พร้อมด้วย น้องเน็ต น้องเนย ลูกศิษย์ตัวน้อยที่เต็มเปี่ยมไปด้วยพรสวรรค์ด้านดนตรี

 

 

 

 

 เพลงขิม ในละครบาปบรรพกาล ประพันธ์โดย ครูเก่ง สุรีรัตนา ศรีรัตนฆร เจ้าของโรงเรียนดนตรีบ้านเก่งขิม

 ติดตาม เพลงขิม อันโหยหวน ในละครเรื่อง บาปบรรพกาล ช่อง 8 
ผลงานการประพันธ์ ของ ครูเก่ง สุรีรัตนา ศรีรัตนฆร เจ้าของโรงเรียนดนตรีบ้านเก่งขิม
ที่เป็นผู้สอนและติวพิเศษ ให้แก่ คุณตอง ภัครมัย โปตะนันท์ ผู้รับบท แม้นมาศ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dot

อัลบั้มขิม โดย ครูเก่ง


อัลบั้มขิมicon

 

อัลบั้มขิมบรรเลง โดยผสมผสานกับ กู่เจิ้ง เพื่อเพิ่มความไพเราะอ่อนหวาน  

ใช้เปิดบรรเลงประกอบงานพิธีต่างๆ เพื่อสร้างบรรยากาศความเป็นไทย

สามารถเปิดบรรเลงเพื่อสร้างบรรยากาศเบาสบายในสถานที่ต่างๆ  More...


เรียนขิมที่บ้านเก่งขิมเป็นอย่างไรicon

รวบรวมความรู้สึกที่เด็กๆ มาเรียนขิมในบ้านเก่งขิม  และประโยชน์มากมายที่เด็กๆ ได้รับจากการเรียนขิมMore...


ตัวอย่างมือขิม เพลง ต้อยตลิ่งicon

  สื่อการสอนขิม เพลง สร้อยสนตัด

ที่ผู้เรียนสามารถดูเป็นแบบอย่าง

ในการฝึกเล่นขิมด้วยตนเองได้More...
dotCopyright © 2010 All Rights Reserved.
Call Center : 081 861 6661 ......สาขาบางนา 02-7105634 / สาขาซาฟารีเวิลด์ 02-5485943 / สาขารังสิต คลองสาม 02-5499266 ..... facebook : โรงเรียนดนตรีบ้านเก่งขิม