ReadyPlanet.com
dot
bulletการเรียนดนตรีของเด็กกับผู้ใหญ่แตกต่างกันอย่างไร ?
bulletเริ่มเรียนขิม ตอนเป็นผู้ใหญ่ จะเล่นได้หรือ ?
bulletดนตรีช่วยแก้ปัญหาเด็กสมาธิสั้นได้จริงหรือ ?
bulletหลักการสอนของครูเก่งเป็นอย่างไร?
bulletคอร์สเรียนขิมสำหรับเด็กพิเศษ (ดนตรีบำบัด)
bulletตัวอย่างเด็กพิเศษ ที่มาเรียนขิมกับครูเก่ง ในคอร์สดนตรีบำบัด
bulletตัวอย่าง นักเรียนที่เริ่มเรียนตั้งแต่วัยเด็กเล็ก เพื่อพัฒนาช่วงสมาธิ อีคิว ปรับพฤติกรรม อารมณ์ และพัฒนาสมองด้านความจำ
bulletตัวอย่างผู้ใหญ่ที่สนใจเรียนขิม และสามารถเล่นขิมได้เป็นอย่างดี เพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้ผู้ที่ชอบในเสียงขิมทั้งหลาย
bulletผลงานนักเรียนที่ผ่านการประกวด และใช้ความสามารถพิเศษด้านดนตรีไทย สอบเข้าสถาบันต่างๆ
bulletโครงการเยาวชนไทยเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทยยังต่างแดน ณ ประเทศเยอรมันนี ครั้งที่ 2
bulletโครงการเยาวชนเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทยในต่างแดน ครั้งที่ 1 ณ เยอรมนี
bulletบรรเลงดนตรีไทยรับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี
bulletพิธีมอบเกียรติบัตร และการแสดงผลงาน ครั้งที่ 5
bulletพิธีมอบเกียรติบัตร และการแสดงผลงาน ครั้งที่ 4
bulletพิธีมอบเกียรติบัติและงานแสดงผลงาน ครั้งที่ 2
bulletพิธีมอบเกียรติบัติและงานแสดงผลงาน ครั้งที่ 1
bulletแสดงงานครบรอบ 113 ปีมีนบุรี
bulletแสดงงานครบรอบ 112 ปี มีนบุรี
bulletแสดงงานครบรอบ 111 ปีมีนบุรี
bulletออกรายการ Morning Kids
bulletออกรายการ แก๊งซ่าท้าโชว์ ช่อง 9
bulletออกรายการ Morning Kids ถวายพระพรวันพ่อ
bulletออกรายการ ผู้หญิง by นุสบา โดยน้องช่อแก้ว เด็กพิเศษ
bulletออกรายการ LIGHTNING TALK กับ สายสวรรค์ ขยันยิ่ง โดยน้องช่อแก้ว เด็กพิเศษ
bulletแสดงงานสงกรานต์ ณ ห้างแฟชั่นไอส์แลนด์
bulletแสดงงานสงกรานต์หรรษา ณ ศูนย์การค้า Fashion Island
bulletแสดงงานวันเด็ก 2555 ณ มหาวิทลัยเกษตรศาสตร์
bulletแสดงในพิธีเปิดงานวันเด็ก ช่อง 11 กรมประชาสัมพันธ์
bulletแสดงงานวันเด็ก ช่อง Thai PBS ปี 2558
bulletแสดงนอกสถานที่ ณ พิพิธภัณฑ์เด็ก กทม.
bulletบรรเลงดนตรี ในงานไหว้ครูดนตรีไทย มศว.
bulletบรรเลงดนตรีถวายพระสงฆ์ ณ วัดสัมมาชัญญาวาส
bulletบรรเลงดนตรี ในงานฉลองครบรอบ 1 ปี สภาวัฒนธรรมไทย-จีน และส่งเสริมความสัมพันธ์
bulletงานดนตรีในบ้าน
bulletกิจกรรมทัศนศึกษาเพื่อสิ่งแวดล้อม ณ วังน้ำเขียว กับ ครูเก่ง
bulletภาพบรรยากาศงานปีใหม่ 2552
bulletรวมภาพกิจกรรมท่องเที่ยวช่วงปิดเทอม ของครูเก่งและลูกศิษย์
bulletรวบรวมความรู้สึกของสมาชิกในบ้าน ที่มาเรียนดนตรีไทยในบ้านเก่งขิม
bulletภาพบรรยากาศในห้องอัดเสียง
bulletรับบรรเลงดนตรีไทย และแสดงนาฎศิลป์ไทย วงกลองยาว เดี่ยว หรือวงเล็กๆ ในงานมงคลต่างๆ เช่น งานแต่งงาน งานทำบุญขึ้นบ้านใหม่ งานเลี้ยงฉลอง ฯลฯ รายละเอียดต่างๆ ขึ้นอยู่กับความต้องการของเจ้าของงาน
ข้อมูลเพิ่มเติมใน facebook ของบ้านเก่งขิม
ข้อมูลโรงเรียนดนตรีบ้านเก่งขิม

 

 
           โรงเรียนดนตรีบ้านเก่งขิม ได้ก่อตั้งขึ้นในเดือนมีนาคม 2545 โดยอาจารย์สุรีรัตนา ศรีรัตนฆร  หรือ ครูเก่ง และได้เปิดทำการสอนมาจนถึงปัจจุบัน 

โดยมีหลักการคือ เป็นโรงเรียนดนตรีไทยเฉพาะทาง สอนขิมโดยเฉพาะ เปิดกว้างสำหรับผู้สนใจทุกวัย ไม่จำกัดอายุผู้เรียนและสอนโดยผู้เชี่ยวชาญ

เฉพาะทาง เน้นคุณภาพการสอนเป็นสำคัญ

 

       การสอนเน้นให้ผู้เรียนเกิดสมาธิ และมีความสุขในการเล่นขิม  ครูเก่งมีวิธีสอนที่        เข้าใจง่าย ไม่ซับซ้อน ทำให้ผู้เรียนสามารถบรรเลงขิมได้ในเวลาอันสั้น  ครูเก่งมุ่งสอนขิมทั้งด้านทฤษฎีและปฏิบัติตั้งแต่ระดับพื้นฐานจนถึงระดับสูง  เริ่มตั้งแต่การรู้จักขิมประเภทต่างๆ หลักการจับไม้ขิมที่ถูกต้อง หลักการใช้มือ หลักการจำตัวโน้ตให้ง่ายต่อความเข้าใจ หลักการอ่านโน้ตอย่างง่าย การกรอ การสะบัด การขยี้ จนกระทั่งถึงเทคนิคการเล่นดนตรีไทยขั้นสูง เช่น เพลงเดี่ยวต่างๆ เพลงทยอย

       การสอนเน้นผู้เรียนเป็นหลักและเน้นทฤษฎีความแตกต่างระหว่างบุคคล  การเรียนของผู้เรียนแต่ละคนนั้น จะขึ้นอยู่กับความสามารถในการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นหลัก ดังนั้นจึงสามารถ  ตัดความกังวลแก่ผู้เรียนในการเรียนเป็นกลุ่ม  รวมทั้งบรรยากาศการเรียนจะเป็นกันเอง ระหว่างครูกับลูกศิษย์  และเป็นบรรยากาศของพี่น้องร่วมเรียนร่วมซ้อมดนตรีไทย จึงเสมือนว่าผู้เรียนทุกคนเป็นสมาชิกในบ้านเก่งขิม ที่มาเรียนขิมด้วยใจรัก  

        การเรียนการสอนจะมุ่งเน้นตามวัตถุประสงค์ของผู้เรียนเป็นหลัก  หากผู้เรียนท่านใดต้องการเรียนเพื่อผ่อนคลายและนำไปใช้บรรเลงเป็นงานอดิเรกยามว่าง   การสอนก็จะอยู่ในรูปแบบของการผ่อนคลาย แต่หากผู้เรียนท่านใดต้องการเรียนเพื่อพัฒนาฝีมือถึงขั้นสูง การสอนก็จะค่อนข้างเข้มข้น ซึ่งจะเน้นทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติทางดนตรีไทย

        อีกทั้งการสอนจะเน้นหลักการพัฒนาความเฉลียวฉลาดทางอารมณ์ EQ เมื่อเด็กเรียนขิมไปเรื่อยๆ เด็กจะลดความใจร้อนที่มีอยู่ในอารมณ์ของตนเองลงได้ทีละนิด จนกระทั่งสามารถควบคุมอารมณ์ของตนเองได้ในสถานการณ์ต่างๆ    และเน้นทักษะต่างๆ เพื่อเพิ่มสมาธิให้แก่เด็กที่มีความสนใจสั้น (เด็กสมาธิสั้นหรือค่อนข้างสั้น)   เนื่องจากดนตรีมีคุณประโยชน์ในการดึงความสนใจของเด็ก และเพิ่มช่วงความสนใจของเด็กให้ยาวนานขึ้น  เด็กสมาธิสั้นหรือมีความสนใจต่อสิ่งต่างๆ สั้น เมื่อมาเรียนขิม จึงมีความสนใจที่ยาวนานขึ้น จาก 5 นาที เป็น 10 นาที เพิ่มเป็น 30 นาที และนานขึ้นเรื่อยๆ ตามลำดับ  เนื่องจากครูเก่งได้ทำการศึกษาเกี่ยวกับความเฉลียวฉลาดทางอารมณ์ EQ ของเด็ก ในระดับปริญญาโท จึงทำให้มีความเชี่ยวชาญด้านการใช้ดนตรีเพื่อพัฒนาความเฉลียวฉลาดทางอารมณ์ EQ

        การประเมินผลความสามารถของผู้เรียนนั้น โรงเรียนดนตรีบ้านเก่งขิม จัดการสอบปีละครั้ง และจัดพิธีมอบเกียรติบัตรและงานแสดงผลงานให้ผู้เรียนเป็นประจำทุกปี เพื่อเป็นเวทีให้ผู้เรียนได้กล้าแสดงออกในความสามารถที่ตนเองมีอยู่  รวมถึงทางโรงเรียนยังได้ร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ให้ผู้เรียนได้แสดงความสามารถตามความสมัครใจของผู้เรียนอีกด้วย

        และที่สำคัญที่สุดคือ  โรงเรียนดนตรีบ้านเก่งขิม จัดการสอนดนตรีไทยโดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่มีคุณภาพ  ครูเก่งเป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านขิมเป็นอย่างดี  จึงสามารถเชื่อถือได้ถึงคุณภาพของผู้เรียน  จากที่ผ่านมาโรงเรียนดนตรีบ้านเก่งขิม  มีผู้เรียนที่ประสบความสำเร็จ สามารถไปเรียนต่อและทำงานยังต่างประเทศและยังสามารถสอบเข้าโรงเรียนต่างๆ ได้เป็นจำนวนมาก

 

                         โครงการเยาวชนไทยเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทยในต่างแดน ณ เยอรมนี  จัดโดย บ้านเก่งขิม  เป็นโครงการที่ครูเก่ง ได้นำพาคณะเยาวชนของบ้านเก่งขิม ไปแสดงความสามารถด้านดนตรีไทยและนาฏศิลป์ไทย ให้ชาวต่างชาติได้รับชม ณ ประเทศเยอรมนี โดยโครงการนี้ ได้จัดขึ้นครั้งแรกในปี 2556 / ครั้งที่ 2 ในปี 2557 และครั้งที่ 3 ในปี 2560 ซึ่งถือว่าเป็นโครงการที่ประสบความสำเร็จเป็นอย่างมาก ได้รับเสียงตอบรับที่ดีมากจากนิตยสาร สิ่งพิมพ์ สื่อต่างๆ ของเยอรมนี  โดยเปิดรับสมัครเฉพาะนักเรียนของบ้านเก่งขิมเท่านั้น 

 


Copyright © 2010 All Rights Reserved.
เรียนขิม คู่ความเป็นไทย -- ใส่ใจในมารยาท กิริยา -- พัฒนาสมาธิ อีคิว และความจำ