ReadyPlanet.com
dot
bulletการเรียนดนตรีของเด็กกับผู้ใหญ่แตกต่างกันอย่างไร ?
bulletเริ่มเรียนขิม ตอนเป็นผู้ใหญ่ จะเล่นได้หรือ ?
bulletดนตรีช่วยแก้ปัญหาเด็กสมาธิสั้นได้จริงหรือ ?
bulletหลักการสอนของครูเก่งเป็นอย่างไร?
bulletคอร์สเรียนขิมสำหรับเด็กพิเศษ (ดนตรีบำบัด)
bulletตัวอย่างเด็กพิเศษ ที่มาเรียนขิมกับครูเก่ง ในคอร์สดนตรีบำบัด
bulletตัวอย่าง นักเรียนที่เริ่มเรียนตั้งแต่วัยเด็กเล็ก เพื่อพัฒนาช่วงสมาธิ อีคิว ปรับพฤติกรรม อารมณ์ และพัฒนาสมองด้านความจำ
bulletตัวอย่างผู้ใหญ่ที่สนใจเรียนขิม และสามารถเล่นขิมได้เป็นอย่างดี เพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้ผู้ที่ชอบในเสียงขิมทั้งหลาย
bulletผลงานนักเรียนที่ผ่านการประกวด และใช้ความสามารถพิเศษด้านดนตรีไทย สอบเข้าสถาบันต่างๆ
bulletโครงการเยาวชนไทยเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทยยังต่างแดน ณ ประเทศเยอรมันนี ครั้งที่ 2
bulletโครงการเยาวชนเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทยในต่างแดน ครั้งที่ 1 ณ เยอรมนี
bulletบรรเลงดนตรีไทยรับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี
bulletพิธีมอบเกียรติบัตร และการแสดงผลงาน ครั้งที่ 5
bulletพิธีมอบเกียรติบัตร และการแสดงผลงาน ครั้งที่ 4
bulletพิธีมอบเกียรติบัติและงานแสดงผลงาน ครั้งที่ 2
bulletพิธีมอบเกียรติบัติและงานแสดงผลงาน ครั้งที่ 1
bulletแสดงงานครบรอบ 113 ปีมีนบุรี
bulletแสดงงานครบรอบ 112 ปี มีนบุรี
bulletแสดงงานครบรอบ 111 ปีมีนบุรี
bulletออกรายการ Morning Kids
bulletออกรายการ แก๊งซ่าท้าโชว์ ช่อง 9
bulletออกรายการ Morning Kids ถวายพระพรวันพ่อ
bulletออกรายการ ผู้หญิง by นุสบา โดยน้องช่อแก้ว เด็กพิเศษ
bulletออกรายการ LIGHTNING TALK กับ สายสวรรค์ ขยันยิ่ง โดยน้องช่อแก้ว เด็กพิเศษ
bulletแสดงงานสงกรานต์ ณ ห้างแฟชั่นไอส์แลนด์
bulletแสดงงานสงกรานต์หรรษา ณ ศูนย์การค้า Fashion Island
bulletแสดงงานวันเด็ก 2555 ณ มหาวิทลัยเกษตรศาสตร์
bulletแสดงในพิธีเปิดงานวันเด็ก ช่อง 11 กรมประชาสัมพันธ์
bulletแสดงงานวันเด็ก ช่อง Thai PBS ปี 2558
bulletแสดงนอกสถานที่ ณ พิพิธภัณฑ์เด็ก กทม.
bulletบรรเลงดนตรี ในงานไหว้ครูดนตรีไทย มศว.
bulletบรรเลงดนตรีถวายพระสงฆ์ ณ วัดสัมมาชัญญาวาส
bulletบรรเลงดนตรี ในงานฉลองครบรอบ 1 ปี สภาวัฒนธรรมไทย-จีน และส่งเสริมความสัมพันธ์
bulletงานดนตรีในบ้าน
bulletกิจกรรมทัศนศึกษาเพื่อสิ่งแวดล้อม ณ วังน้ำเขียว กับ ครูเก่ง
bulletภาพบรรยากาศงานปีใหม่ 2552
bulletรวมภาพกิจกรรมท่องเที่ยวช่วงปิดเทอม ของครูเก่งและลูกศิษย์
bulletรวบรวมความรู้สึกของสมาชิกในบ้าน ที่มาเรียนดนตรีไทยในบ้านเก่งขิม
bulletภาพบรรยากาศในห้องอัดเสียง
bulletรับบรรเลงดนตรีไทย และแสดงนาฎศิลป์ไทย วงกลองยาว เดี่ยว หรือวงเล็กๆ ในงานมงคลต่างๆ เช่น งานแต่งงาน งานทำบุญขึ้นบ้านใหม่ งานเลี้ยงฉลอง ฯลฯ รายละเอียดต่างๆ ขึ้นอยู่กับความต้องการของเจ้าของงาน
ข้อมูลเพิ่มเติมใน facebook ของบ้านเก่งขิม
รวมรวมรายชื่อของสมาชิกในบ้าน article

 

สมาชิกบ้านเก่งขิม

  

น้องเนย บุตรสาว พี่กวาง กมลชนก เขมะโยธิน เรียนขิม ที่บ้านเก่งขิม

เด็กหญิงเนตรทราย เขมะโยธิน (น้องเนย) บุตรสาวพี่กวาง กมลชนก เขมะโยธิน

ปัจจุบันศึกษาโรงเรียนนานาชาติร่วมฤดี

 

 

 น้องเมย์ เด็กพิเศษ ดาวน์ซินโดรม      เด็กหญิงชนาภัทร (น้องเมย์)    

 

 

ปัจจุบันศึกษาอยู่โรงเรียนกาญจนาภิเษกสมโภช                    

 

 

 

 

 

 

 

  

น้องช่อแก้ว ตีขิมโชว์ ในรายการ ผู้หญิง by นุสบา กับครูเก่ง เด็กหญิงชนิตา ธรรมธัชพิมล (น้องช่อแก้ว)  

ปัจจุบัน ศึกษา โรงเรียนเกษมพิทยา 

น้องคุณปลื้ม รับเกียรติบัตรรับรองการสอบจากท่านประธาน พลอากาศโทบุญทรง สุภานันท์  เด็กหญิงปณิดา สอนสุภาพ (น้องคุณปลื้ม) 

ปัจจุบันศึกษารร.โชคชัยรังสิต (เดิมศึกษาโรงเรียนวนิษา)                 

 

  

ด็กหญิงญาณิศา สุพันธุ์วณิช  (น้องน้ำ)

ปัจจุบันศึกษาโรงเรียนนานาชาติเซนต์สตีเฟ่น St.Stephen    

เด็กหญิงอุรัสยา พงศ์ปิยะไพบูลย์ น้องฟูเอ้ล         เด็กหญิงอุรัสยา พงศ์ปิยะไพบูลย์ (น้องฟูเอ้ล)                                 

ปัจจุบันศึกษารร.สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินวิโรฒ ประสานมิตร    

 

 

น้องนุ๊ก เด็กหญิงรัตนวรรณ โอสถสิทธิ์ด็กหญิงรัตนวรรณ โอสถสิทธิ์ (น้องนุ๊ก) 

ปัจจุบันศึกษารร.โยธินบูรณะ (เดิมศึกษารร.เลิศหล้า)

เด็กหญิงอริสา ฝาเงิน (น้องไข่มุก)

ปัจจุบันศึกษา โรงเรียนเซนฟรังซิสซาเวียร์

 

 

เด็กหญิงลฎาภา แสนสุทธื์ น้องขนุนเด็กหญิงลฏาภา แสนสุทธิ์ (น้องขนุน)

ปัจจุบันศึกษา โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

 

 

เด็กหญิงปัณฑิตา บัวศรี น้องปูนเด็กหญิงปัณฑิตา บุญศรี (น้องปูน) 

ปัจจุบันศึกษา โรงเรียนวณิษา (คุณหนูดี วณิษา เรซ)

 

 

 

เด็กหญิงกรวรรณ ตาลน้อย (น้องบอม) 

ปัจจุบันศึกษา โรงเรียนปัญจทรัพย์

 

 

น้องเน้ย ชวัลลักษณ์ กุลพงษ์วดี  รับเกียรติบัตรรับรองการสอบวัดมาตรฐาน ขิมฯ        เด็กหญิงชวัลลักษณ์ กุลพงษ์วดี (น้องเน้ย) 

ปัจจุบันศึกษา โรงเรียนเซนต์โยเซฟ บางนา (เดิมศึกษาโรงเรียนเขมะสิริอนุสรณ์)

 

น้องพลอย พัทธ์ธีรา ธนาภรณ์ชินพงษ์ รับเกียรติบัตรรับรองการสอบวัดมาตรฐาน ขิมฯ ระดับขั้นที่ 3    เด็กหญิงพัทธ์ธีรา ธนาภรณ์ชินพงษ (น้องพลอย ) 

ปัจจุบันศึกษา โรงเรียนหอวัง  (เดิมศึกษา โรงเรียนทับทอง)

 

 

        นางสาวนิชาภา ปัญญาโสภณเลิศ (น้องว่าน) 

ปัจจุบันศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า ธนบุรี (บางมด)

 

 

น้องใบเฟิร์น ภัทรมน วงศ์งาม รับเกียรติบัตร รับรองการสอบขิม เด็กหญิงภัทรมน วงศ์งาม (น้องใบเฟิร์น) 

ปัจจุบันศึกษา โรงเรียนสารวิทยา เดิมศึกษา โรงเรียนทับทอง

 

 

น้องเฟื่อง รมณีย์ เรือนช้าง รับเกียรติบัตรสอบขิมเด็กหญิงรมณีย์ เรือนช้าง (น้องเฟื่อง)

ปัจจุบันศึกษา โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ เดิมศึกษา โรงเรียนลาดปลาเค้า

 

 

เด็กหญิงปัณฑ์ชนิต โชติกวณิชย์  (น้องอุ้ม) 

ปัจจุบันศึกษา โรงเรียนสายน้ำผึ้ง เดิมศึกษา โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์

 

 

 

น้องเจน บรรเลง ขิม ในงานดนตรีในบ้านเด็กหญิงสุพิชฌา ยมวรรณ (น้องเจน) 

ปัจจุบันศึกษา โรงเรียนเขมะศิริอนุสรณ์ (เดิมศึกษา โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย)

 

 

 

เด็กหญิงนันท์นภัส  นันทวิสัย  (น้องน้ำหอม)  

 

 

ปัจจุบันศึกษา โรงเรียนมาแตร์เดอี

 

 

 

 

เด็กหญิงณัฐชยา  เหลืองวิริยะแสง  (น้องยิม) 

ปัจจุบันศึกษา โรงเรียนอรรถมิตร

 

 

 

น้องมีน 

ปัจจุบันศึกษา โรงเรียนสาธิตพัฒนา เดิมศึกษา โรงเรียนอรรถมิตร

 

 

 เด็กหญิงชนกานต์ เมฆจำเริญ (น้องฟ้า) แสดงขิม ด็กหญิงชนกานต์ เมฆจำเริญ (น้องฟ้า)

 ปัจจุบันศึกษา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา

 

 

 

น้องแฮมมี่  

ปัจจุบันศึกษา โรงเรียนเพลินพัฒนา

 

 

 

 เด็กหญิงณัฐมา อภิโชติเทวัญ  (น้องนุ๊ก)

 ปัจจุบันศึกษา  โรงเรียนราชินีบน   

 

 

 

เด็กหญิงปารณีย์ มณีรัตน์  (น้องนินา)

ปัจจุบันศึกษาโรงเรียนสารสาสน์นิมิตรใหม่

 

 

เด็กหญิงศวิตา ปิ่นสุวรรณ  (น้องไอโกะ)

        ปัจจุบันศึกษา  โรงเรียนสารศาสตร์นิมิตใหม่

 

 

 เด็กหญิงธนาพร ธิชาชาติ  (น้องอู๋อู๋)

  ปัจจุบันศึกษา  โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ

 

 

 

เด็กหญิงญาณิศา ชาววิวัฒน์ (น้องแก้ม)

 ปัจจุบันศึกษาโรงเรียนปราโมชย์วิทยารามอินทรา

 

 

   เด็กหญิงพลอยนภัส  ทองแท้  (น้องทับทิม)

 ปัจจุบันศึกษาโรงเรียนสารศาสตร์วิเทศน์นิมิตรใหม่

 

 

  เด็กหญิงอภิชญา ดำรงคศิลป์ (น้องพั๊นซ์)

  ปัจจุบันศึกษาโรงเรียนโสมาภาพัฒนา

 

 

เด็กหญิงธัญสินี พัฒนะวิทยากุล (น้องคิตตี้)

ปัจจุบันศึกษาโรงเรียนเลิศหล้า

 

เด็กหญิงพริกา เมืองแมน  น้องมิลค์

  ปัจจุบันศึกษาโรงเรียนนวมินทราชูทิศ

 

 

เด็กหญิงสุชาวลี อินชา  (น้องใบเตย)

 ปัจจุบันศึกษาโรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต

 

 

เด็กหญิงชญาภรณ์ พันธ์โสภณ  น้องออม 

 ปัจจุบันศึกษาโรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์

 

 

 

   เด็กหญิงศุภิสรา กิติพงศ์ไพโรจน์   (น้องมินนี่)

 

เริ่มเรียนขิมกับครูเก่ง เมื่ออายุ 3 ขวบ 8 เดือน

ปัจจุบันศึกษาโรงเรียนสารสาสน์วิเทศ นิมิตใหม่

 

 

เด็กชายจักรภัทร  จันทโชติ  (น้องอะตอม)

 ปัจจุบันศึกษาโรงเรียนโชคชัย ลาดพร้าว

 

 

เด็กหญิงรัชนัฏฏา สีตบุตร  (น้องดาด้า)

   ปัจจุบันศึกษาโรงเรียนสตรีวิทยา ๒

 

 

ด็กหญิงศิรดา บุศย์คารี  (น้องการ์ฟิลด์)

ปัจจุบันศึกษาโรงเรียนเปรมฤทัย ลำลูกกา

 

 เด็กหญิงทิพธานี  ยอดวศิน  (น้องต้นน้ำ)

ปัจจุบันศึกษาโรงเรียนสารสาสน์วิเทศสายไหม

 

เด็กหญิงณิชาภา  จงสกุลศิริ  (น้องฟิล์ม)

ปัจจุบันศึกษาโรงเรียนสารสาสน์วิเทศ สายไหม


เด็กหญิงปาณิสรา   ปทุมมณี  (น้องบัว)

ปัจจุบันศึกษาโรงเรียนสาธิตพัฒนา

 

 

เด็กหญิงพรรณีย์   ภัทรนุธาพร

ปัจจุบันศึกษาโรงเรียนสาธิตพัฒนา

 

เด็กหญิงนรมน  บูชา (น้องนะโม)

ปัจจุบันศึกษาโรงเรียนภูมิสมิธ์

 

เด็กหญิงสิริกัญญา  อินทร์ชา (น้องใบบัว)

ปัจจุบันศึกษาโรงเรียนสารสาสน์วิเทศสายไหม

 

 

 

 
รวมผลงานและกิจกรรมเด่นๆ ของสมาชิกในบ้าน

เรียนขิมที่บ้านเก่งขิมเป็นอย่างไร article
ตัวอย่างนักเรียนที่ใช้ความสามารถพิเศษสอบเข้าสถาบันต่างๆ article
ประกาศรายชื่อ นักเรียนที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วม "โครงการเยาวชนไทยเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทยยังต่างแดน" ณ ประเทศเยอรมันนี รอบ 2 ระหว่างวันที่ 10-30 เมษายน 2557 articleแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล


Copyright © 2010 All Rights Reserved.
เรียนขิม คู่ความเป็นไทย -- ใส่ใจในมารยาท กิริยา -- พัฒนาสมาธิ อีคิว และความจำ