ReadyPlanet.com
dot
bulletการเรียนดนตรีของเด็กกับผู้ใหญ่แตกต่างกันอย่างไร ?
bulletเริ่มเรียนขิม ตอนเป็นผู้ใหญ่ จะเล่นได้หรือ ?
bulletดนตรีช่วยแก้ปัญหาเด็กสมาธิสั้นได้จริงหรือ ?
bulletหลักการสอนของครูเก่งเป็นอย่างไร?
bulletคอร์สเรียนขิมสำหรับเด็กพิเศษ (ดนตรีบำบัด)
bulletตัวอย่างเด็กพิเศษ ที่มาเรียนขิมกับครูเก่ง ในคอร์สดนตรีบำบัด
bulletตัวอย่าง นักเรียนที่เริ่มเรียนตั้งแต่วัยเด็กเล็ก เพื่อพัฒนาช่วงสมาธิ อีคิว ปรับพฤติกรรม อารมณ์ และพัฒนาสมองด้านความจำ
bulletตัวอย่างผู้ใหญ่ที่สนใจเรียนขิม และสามารถเล่นขิมได้เป็นอย่างดี เพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้ผู้ที่ชอบในเสียงขิมทั้งหลาย
bulletผลงานนักเรียนที่ผ่านการประกวด และใช้ความสามารถพิเศษด้านดนตรีไทย สอบเข้าสถาบันต่างๆ
bulletโครงการเยาวชนไทยเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทยยังต่างแดน ณ ประเทศเยอรมันนี ครั้งที่ 2
bulletโครงการเยาวชนเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทยในต่างแดน ครั้งที่ 1 ณ เยอรมนี
bulletบรรเลงดนตรีไทยรับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี
bulletพิธีมอบเกียรติบัตร และการแสดงผลงาน ครั้งที่ 5
bulletพิธีมอบเกียรติบัตร และการแสดงผลงาน ครั้งที่ 4
bulletพิธีมอบเกียรติบัติและงานแสดงผลงาน ครั้งที่ 2
bulletพิธีมอบเกียรติบัติและงานแสดงผลงาน ครั้งที่ 1
bulletแสดงงานครบรอบ 113 ปีมีนบุรี
bulletแสดงงานครบรอบ 112 ปี มีนบุรี
bulletแสดงงานครบรอบ 111 ปีมีนบุรี
bulletออกรายการ Morning Kids
bulletออกรายการ แก๊งซ่าท้าโชว์ ช่อง 9
bulletออกรายการ Morning Kids ถวายพระพรวันพ่อ
bulletออกรายการ ผู้หญิง by นุสบา โดยน้องช่อแก้ว เด็กพิเศษ
bulletออกรายการ LIGHTNING TALK กับ สายสวรรค์ ขยันยิ่ง โดยน้องช่อแก้ว เด็กพิเศษ
bulletแสดงงานสงกรานต์ ณ ห้างแฟชั่นไอส์แลนด์
bulletแสดงงานสงกรานต์หรรษา ณ ศูนย์การค้า Fashion Island
bulletแสดงงานวันเด็ก 2555 ณ มหาวิทลัยเกษตรศาสตร์
bulletแสดงในพิธีเปิดงานวันเด็ก ช่อง 11 กรมประชาสัมพันธ์
bulletแสดงงานวันเด็ก ช่อง Thai PBS ปี 2558
bulletแสดงนอกสถานที่ ณ พิพิธภัณฑ์เด็ก กทม.
bulletบรรเลงดนตรี ในงานไหว้ครูดนตรีไทย มศว.
bulletบรรเลงดนตรีถวายพระสงฆ์ ณ วัดสัมมาชัญญาวาส
bulletบรรเลงดนตรี ในงานฉลองครบรอบ 1 ปี สภาวัฒนธรรมไทย-จีน และส่งเสริมความสัมพันธ์
bulletงานดนตรีในบ้าน
bulletกิจกรรมทัศนศึกษาเพื่อสิ่งแวดล้อม ณ วังน้ำเขียว กับ ครูเก่ง
bulletภาพบรรยากาศงานปีใหม่ 2552
bulletรวมภาพกิจกรรมท่องเที่ยวช่วงปิดเทอม ของครูเก่งและลูกศิษย์
bulletรวบรวมความรู้สึกของสมาชิกในบ้าน ที่มาเรียนดนตรีไทยในบ้านเก่งขิม
bulletภาพบรรยากาศในห้องอัดเสียง
bulletรับบรรเลงดนตรีไทย และแสดงนาฎศิลป์ไทย วงกลองยาว เดี่ยว หรือวงเล็กๆ ในงานมงคลต่างๆ เช่น งานแต่งงาน งานทำบุญขึ้นบ้านใหม่ งานเลี้ยงฉลอง ฯลฯ รายละเอียดต่างๆ ขึ้นอยู่กับความต้องการของเจ้าของงาน
ข้อมูลเพิ่มเติมใน facebook ของบ้านเก่งขิม
การเรียนดนตรีของเด็กกับผู้ใหญ่แตกต่างกันอย่างไร ?

 

 ....................การเรียนดนตรีของเด็กกับผู้ใหญ่  แตกต่างกันอย่างไร?....................

โดย ครูเก่ง สุรีรัตนา ศรีรัตนฆร

 

 

การเรียนดนตรีของเด็กกับผู้ใหญ่  แตกต่างกันใน 2 ประเด็นด้วยกันคือ 

"ประเด็นของผู้เรียน และ ประเด็นของครูผู้สอน"

 

               กล่าวคือ   จากทั้ง 2 ประเด็นที่กล่าวมานั้น  ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของผู้เรียนเป็นหลัก 

ในประเด็นของผู้เรียนนั้น  ผู้ใหญ่ส่วนมากจะมีวัตถุประสงค์ในการเรียนดนตรีดังที่ได้กล่าวมาในเรื่อง

"เริ่มเรียนขิมตอนเป็นผู้ใหญ่ จะเล่นได้หรือ?"  (ในหน้าแรกของเว็บไซต์)  แต่วัตถุประสงค์ในการเรียนดนตรีของเด็ก

ที่ผู้ปกครองส่วนมากตั้งไว้จะมีดังต่อไปนี้

1.เพื่อสร้างเสริมช่วงสมาธิ

2.เพื่อลดภาวะอารมณ์รุนแรงต่างๆ เช่น โมโหง่าย ฉุนเฉียวง่าย ขี้โมโห เป็นต้น

3.เพื่อฝึกให้เด็กเป็นคนใจเย็น  ไม่ใจร้อน

4.เพื่อเสริมสร้างความจำ  กระตุ้นการทำงานของสมองและกล้ามเนื้อในร่างกาย

5.เพื่อใช้เป็นความสามารถพิเศษ ในการเรียนต่อ การแข่งขัน การประกวดหรือการสอบชิงทุนต่างๆ

6.เพื่อสานฝันของผู้ปกครองที่อยากทำในตอนเด็กแล้วไม่มีโอกาสได้ทำ จึงให้บุตรหลานมาเรียนดนตรีแทน

7.เพื่อให้เด็กได้เปิดสังคม  มีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนต่างกลุ่ม 

8.เพื่อให้เด็กกล้าแสดงออก

9.เพื่อให้เด็กใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

10.เพื่อให้เด็กหลีกตนเองออกมาจากการเล่นเกมส์  การดูทีวี  การเล่น msn, chat เป็นเวลานานๆ

11.เพื่อพัฒนาความเฉลียวฉลาดทางอารมณ์  (EQ : Emotional Quatient)

12.เพื่อฝึกความเป็นไทย  รวมถึงการฝึกกิริยามารยาทอย่างไทย ซึ่งแฝงอยู่ในการเรียนดนตรีไทย

 

             ดังนั้น  ประเด็นของครูผู้สอนนั้น จึงต้องสอนโดยยึดผู้เรียนเป็นหลัก (Child Center)  โดยผู้สอนต้องรู้ในเบื้องต้นเสียก่อนว่า

วัตถุประสงค์ของผู้เรียนที่มาเรียนดนตรีนั้นคืออะไร  จากนั้นผู้สอนจึงทำการสอนตามวัตถุประสงค์นั้น  โดยที่ผู้สอนต้องพยายามแทรก

วิธีการสอนให้ผู้เรียนได้ประโยชน์มากกว่าแค่วัตถุประสงค์ที่ผู้เรียนต้องการ  กล่าวคือ  หากผู้เรียนต้องการเรียนเพียงเพื่อผ่อนคลาย

ความเครียด  ผู้สอนต้องให้ผู้เรียนได้ประโยชน์อย่างอื่นเพิ่มขึ้นอีก เช่น เรียนดนตรีแล้วต้องมีสมาธิเพิ่มขึ้น ต้องใจเย็นขึ้น ต้องจัดการ

อารมณ์ของตนเองได้มากขึ้นเป็นต้น

            สิ่งที่แตกต่างกันในการเรียนดนตรีระหว่างผู้ใหญ่กับเด็ก  นอกเหนือจากวัตถุประสงค์ในการเรียนแล้ว  ยังมีในเรื่องของ

ลักษณะการเรียนรู้ที่แตกต่างกัน

             การเริ่มเรียนดนตรีตั้งแต่ยังเด็กจะได้เปรียบตรงที่  กล้ามเนื้อมือและการเรียนรู้ของเด็กจะสามารถพัฒนาได้ดีกว่าผู้ใหญ่ 

เด็กสามารถบรรเลงเทคนิคต่างๆ  เรียนรู้ทฤษฎี และสามารถพัฒนาฝีมือการบรรเลงได้ดีขึ้นเรื่อยๆ ไม่มีที่สิ้นสุด จนวันหนึ่งเด็ก

อาจสามารถทำได้ดีกว่าครูด้วยซ้ำไป  ถึงแม้ว่าผู้ใหญ่จะพัฒนากล้ามเนื้อมือได้ไม่ดีเท่าเด็ก  แต่ผู้ใหญ่ก็สามารถเรียนรู้ทฤษฎี

ข้อปฏิบัติ และรับการถ่ายทอดจากครูได้ดีกว่าเด็ก  เนื่องจากผู้ใหญ่มีสมองที่ได้รับการพัฒนาแล้วจึงมีความรู้ความเข้าใจที่จะ

สามารถประยุกต์และบูรณาการความรู้ได้มากกว่าเด็ก

 

            ดังนั้นการเริ่มเรียนดนตรีของเด็กและผู้ใหญ่  จึงมีข้อดีข้อเสียต่างกัน  แต่ก็เป็นส่วนเติมเต็มซึ่งกันและกันได้เป็นอย่างดี 

"ไม่สำคัญว่าเราจะเริ่มทำสิ่งใดในตอนไหน  แต่สำคัญว่าเราทำมันเต็มที่หรือยัง"

              สิ่งที่สำคัญอีกอย่างหนึ่ง ที่คนทั่วไปมองข้ามคือ  ในการเรียนนั้นต้องมีทั้งผู้เรียนและครู  ก็เปรียบเสมือนว่าต้องมีทั้ง

เครื่องรับและเครื่องส่ง  หากเครื่องส่งดีมีคุณภาพ แต่เครื่องรับไม่ดี ไม่มีคุณภาพ หรือเครื่องรับดีมีคุณภาพ และเครื่องส่งไม่มี

คุณภาพ  ก็จะไม่ได้ประโยชน์เท่าที่ควร       ดังนั้น  การเรียนดนตรีที่ดีและประสบผลสำเร็จสูงสุดจึงต้องหาครูที่มีคุณภาพ มีฝีมือ

มีจิตวิทยาในการถ่ายทอดความรู้ออกมา  และผู้เรียนก็ต้องมีความมุ่งมั่นตั้งใจ หมั่นฝึกซ้อมและพัฒนาทักษะต่างๆ ที่จำเป็นต่อการ

เรียนดนตรี  เพื่อให้เกิดการพัฒนาทั้งในด้านฝีมือ  ความเข้าใจในทฤษฎีดนตรีและการแสดงออกซึ่งความสามารถของตนเอง

 

            ดังนั้น สิ่งที่สำคัญที่สุดในการเรียนดนตรีไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือเป็นผู้ใหญ่  นั่นคือ  การฝึกซ้อมและความตั้งใจ  การเรียนดนตรี

นั้นเป็นทักษะด้านการปฏิบัติ  ดังนั้น  ยิ่งซ้อม ก็ยิ่งเข้าใจ ยิ่งเข้าใจก็ยิ่งทำได้ดีขึ้น หากผู้เรียนยิ่งฝึกซ้อมมากเท่าไหร่  ก็จะยิ่งพัฒนา

ฝีมือได้มากเท่านั้น  และยิ่งผู้เรียนพัฒนาขึ้นเท่าไหร่ก็เท่ากับว่าครูประสบความสำเร็จในการสอนมากเท่านั้น  โดยเฉพาะอย่างยิ่งหาก

ผู้เรียนสามารถพัฒนาได้เก่งมากกว่าครูผู้สอน  ก็ยิ่งเป็นความสำเร็จสูงสุดอย่างแท้จริงในการเรียนดนตรีของทั้งผู้สอนและผู้เรียน

 

 Copyright © 2010 All Rights Reserved.
เรียนขิม คู่ความเป็นไทย -- ใส่ใจในมารยาท กิริยา -- พัฒนาสมาธิ อีคิว และความจำ